Metropolitan Police's mascot slumps to his knees
© PA Photos