Feb 23, 2013

Lyoto Machida kicks Dan Henderson

Lyoto Machida kicks Dan Henderson

Aug 4, 2012

Lyoto Machida takes on Ryan Bader

Lyoto Machida takes on Ryan Bader

Aug 4, 2012

Lyoto Machida knocks out Ryan Bader

Lyoto Machida knocks out Ryan Bader

Dec 10, 2011

Jon Jones kicks Lyoto Machida

Jon Jones kicks Lyoto Machida

Dec 8, 2011

Jon Jones and Lyoto Machida face off

Jon Jones and Lyoto Machida face off

Apr 30, 2011

Randy Couture acknowledges the crowd

Randy Couture acknowledges the crowd

Apr 30, 2011

Lyoto Machida kicks Randy Couture to win by knockout

Lyoto Machida kicks Randy Couture to win by knockout

Apr 30, 2011

Lyoto Machida stands up after knocking out Randy Couture

Lyoto Machida stands up after knocking out Randy Couture

Apr 29, 2011

Randy Couture and Lyoto Machida shake hands

Randy Couture and Lyoto Machida shake hands

Apr 28, 2011

Lyoto Machida trains during an open workout prior to UFC 129

Lyoto Machida trains during an open workout prior to UFC 129

Nov 20, 2010

Quinton Jackson takes a breather

Quinton Jackson takes a breather

Nov 20, 2010

Quinton Rampage Jackson trades blows with Lyoto Machida

Quinton Rampage Jackson trades blows with Lyoto Machida

Nov 20, 2010

Quinton Jackson ties up Lyoto Machida

Quinton Jackson ties up Lyoto Machida

Nov 19, 2010

Rampage Jackson and Lyoto Machida have to be separated by Dana White

Rampage Jackson and Lyoto Machida have to be separated by Dana White

Nov 17, 2010

Quinton 'Rampage' Jackson and Lyoto Machida face off

Quinton 'Rampage' Jackson and Lyoto Machida face off

May 8, 2010

Lyoto Machida and Mauricio 'Shogun' Rua tangle

Lyoto Machida and Mauricio 'Shogun' Rua tangle

May 8, 2010

Lyoto Machida is knocked out by Mauricio Shogun Rua

Lyoto Machida is knocked out by Mauricio Shogun Rua

Oct 24, 2009

Lyoto Machida celebrates victory over Mauricio Shogun Rua

Lyoto Machida celebrates victory over Mauricio Shogun Rua

Oct 24, 2009

Lyoto Machida prepares to meet Mauricio Rua

Lyoto Machida prepares to meet Mauricio Rua

Oct 24, 2009

Lyoto Machida throws a left hand towards Mauricio Shogun Rua

Lyoto Machida throws a left hand towards Mauricio Shogun Rua

Top