Ashton Eaton celebrates his world record
© Getty Images